Bolån är lån för att köpa ett hem

När man står beredd att köpa sitt hem kanske man inte har tillräckligt med kontanter på sitt sparkonto så att man kan lösa hela summan. Detta gäller framför allt om man vill köpa sig en egen villa som kostar en hel del pengar. Även när man vill köpa en bostadsrättslägenhet kan man vara i behov av att låna pengar till köpet. Det är i de bägge fallen som man kan ansöka om ett bolån. Man bör försöka att i möjligaste mån betala en så stor summa pengar som kontantinsats, för att lånesumman ska bli så låg som möjligt och för att minimera amorteringsbeloppen och ränteinbetalningarna.

Man måste ha fyllt 18 år, vara folkbokförd på en svensk adress, ha en fast inkomst samt ett svenskt bankkonto där pengarna för lånesumman kan sättas in. Det är även ifrån detta bankkonto som amortering och ränta kan dras vid varje inbetalning. Ett bolån beviljas för det mesta inte om man har betalningsanmärkningar eller många kreditupplysningar.

Olika typer av bolån.

Det finns idag olika former av bolån som man kan ansöka om. Den vanligaste formen är den typ som avser finansieringar av bostäder. Både privatpersoner och företag kan ansöka om och få beviljat denna typen av lån. Ett beviljat bolån kan amorteras antingen månadsvis, kvartalsvis eller årligen tillsammans med dess ränta. Det blir billigare i längden om man betalar årsvis eller varje kvartal, då varje inbetalning medför en aviseringskostnad om man betalar via inbetalningskort.

Det finns vissa bolån som helt är amorteringsfria, vilket innebär att man endast betalar ränta på lånet. Dessa lån är mindre fördelaktiga, då man aldrig blir skuldfri med mindre än att man säljer sin bostad. Vid försäljningen förfaller resterande lånesumma till betalning. Denna bolåneform kan vara bra att ha om man har bakat ihop flera småkrediter för att lägga samman dem i ett enda lån som antingen är nytt eller befintligt.

För att beviljas ett bolån måste man i samband med låneansökan kunna visa dokument på den tilltänkta bostaden, vilken även måste lämnas som säkerhet vid låneingången.